maandag 29 oktober 2018

Wat wij zeggen en wat hoort de patiënt


Wat wij zeggen en wat hoort de patiënt

Het zit hem vaak in de woorden die we gebruiken of we de patiënten mee krijgen in wat wij als zorgverlener denken dat goed is voor de patiënt.

Even een voorbeeld:
Als we uit spreken dat de patiënt onbeperkt de fysiotherapie vergoed krijgt uit zijn aanvullende verzekering, wat denkt U dan dat de patiënt hoort? In veel gevallen zal de patiënt horen dat het aan hen gelegen is dat ze kunnen afspreken wanneer zij denken dat het nodig is. En dat wij als Fysiotherapeut bereidwillig het van de patiënt verwachte werk doen, alles wordt immers vergoed.


Perceptie speelt met onze interpretatie.. en daarbij, de Fysiotherapeut is maar een klein onderdeel van het groter geheel. Moet het niet zo zijn dat wij als Fysiotherapeut bereidwillig helpen met het probleem van de Patiënt zodat zij daarna zelfstandig weer verder kunnen? De handvatten te geven zodat de patiënt niet terug hoeft te komen om opnieuw te beginnen. Dat is volgens mij onze belangrijkste taak als zorgverlener. Met andere woorden, moeten wij niet nastreven de patiënt onafhankelijk te maken van de fysiotherapie behandelingen, ongeacht het aantal uit de aanvullende verzekering mogelijk te vergoeden behandelingen?

Het is onze expertise de juiste woorden te gebruiken richting de patiënt en aan te geven dat wij de klacht van de patiënt begrijpen, en welke consequenties dat heeft voor zijn of haar functioneren. Zelfvertrouwen geven in het lichamelijk functioneren, en dat wij een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de klacht die hinder oplevert. Als wij serieus menen dat er geen klacht is, omdat men geen lichamelijke bevindingen heeft(en dat gebeurt echt!) en dus de 'outcome' anders is dan men had verwacht, dan doen wij iets niet goed. Want de patiënt heeft wel degelijk een klacht en komt bij ons om hulp vragen. Deze patiënt stelt zich kwetsbaar op en het is belangrijk dat serieus te nemen. Er wordt niet altijd goed naar de patiënt geluisterd. Het is dan niet de bedoeling dat de klacht gebagatelliseerd wordt vanuit je eigen gevoel, althans dat vind ik. Het is van belang dat de Fysiotherapeut en de patiënt samen tot een oplossing van het probleem kunnen komen of in ieder geval het reduceren van de klachten van de patiënt. Zeg niet dat het beter is je 'rug niet te buigen' als je zoveel klachten hebt, die leren dat buigen slecht is voor je rug...  Althans dat is wat patiënten horen. Probeer aan te geven welke mogelijkheden er nog meer zijn, want die zijn er zeker. Allee al door goed te kijken naar het bewegen van de patiënt kun je veel leren voor die patiënt zodat de juiste behandeling kan worden ingesteld.
Je bent niet 'scheef', je bekken of SI gewricht staat niet 'scheef', je rug zit niet 'vast', al omschrijft men het wel zo. Het is niet iets wat wij als Fysiotherapeuten zomaar even 'recht kunnen zetten'. De Fysiotherapeut kan samen met de patiënt zoeken naar oplossing waarom er 'scheefstand' is die door de patiënt als niet aangenaam of niet als de normaal ervaren wordt. Wij kunnen aanleren een andere positie aan te nemen, door middel van oefeningen, verandering van spierspanning, houdingsveranderingen via video feedback en foto feedback. Huiswerkoefeningen op video meegeven die ze zelf uitvoeren op de video zodat ze niet op internet gaan zoeken naar filmpjes, maar een eigen filmpje hebben met voor hen de juiste uitvoering en instructies. Alleen dat wat voor die patiënt van toepassing is. Er is namelijk niet 1 oefenrecept voor iedereen gelijk. Neem dus nooit de klacht uit handen van je patiënt. Maar leer de patiënt verantwoord, desnoods aangepast, bewegen tijdens klachten perioden en daarna. Zodat normaal bewegen zonder hinder terug kan komen en daardoor vertrouwen en de mogelijkheid aan sport of extra bewegen te kunnen doen, geen belemmering meer hoeft te zijn. 


Stof tot nadenken dus.. 


Ben je in meer stukjes van mij geïnteresseerd klik hier op de link: 
https://fysiosportcoach.blogspot.com/?m=1