Volg per Email

maandag 29 oktober 2018

Wat wij zeggen en wat hoort de patiënt..

Het zit hem vaak in de woorden die we gebruiken of we de cliënten mee krijgen in wat wij als zorgverlener denken dat goed is voor de patiënt.

Even een voorbeeld:

Als we uit spreken dat de cliënt onbeperkt de fysiotherapie vergoed krijgt uit zijn aanvullende verzekering, wat denkt U dan dat de patiënt hoort?
In veel gevallen zal de cliënt horen dat het aan hen gelegen is dat ze kunnen afspreken wanneer zij denken dat het nodig is. En dat WIJ als Fysio bereidwillig het verwachte werk doen, alles wordt immers vergoed.Perceptie speelt met onze interpretatie.. en daarbij, de fysio is ook maar een klein onderdeel van het groter geheel.

Maar moet het niet zo zijn dat WIJ bereidwillig helpen met het probleem van de cliënt zodat zij daarna zelfstandig weer verder kunnen? De handvatten te geven zodat de patiënt niet terug hoeft te komen om opnieuw te beginnen. Dat is volgens mij onze belangrijkste taak als zorgverlener. Met andere woorden, moeten wij niet nastreven de patiënt onafhankelijk te maken van de fysio behandelingen, ongeacht het aantal uit de aanvullende verzekering te vergoeden behandelingen?


Zoals ik al eerder schreef "Het is ook altijd de cliënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing" 

zie link: https://fysiosportcoach.blogspot.com/2018/03/het-is-altijd-de-client-die.html

Het is onze expertise de juiste woorden te gebruiken richting de patiënt en aan te geven dat wij de klacht van de cliënt begrijpen, en welke consequenties dat heeft voor zijn of haar functioneren. Zelfvertrouwen geven in het lichamelijk functioneren, en dat wij een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van dié klacht die hinder oplevert.

Als wij serieus menen dat er geen klacht is, omdat men geen bevindingen heeft(en dat gebeurt echt!) en dus de 'outcome' anders is dan men had verwacht, dan doen wij iets niet goed. Want de patiënt heeft wel degelijk een klacht en komt bij ons om hulp vragen. Deze patiënt stelt zich kwetsbaar op en het is belangrijk dat serieus te nemen.
Het is dan niet de bedoeling dat de klacht gebagatelliseerd wordt vanuit je eigen gevoel, althans dat vind ik!

Het is van belang dat de fysio met de patiënt samen tot een oplossing kan komen om het probleem aan te pakken. Feedback te geven en te laten zien dat we ons lichaam op vele verschillende manieren kunnen houden(=houding geven), dat van invloed kan zijn op de hinder die de patiënt ervaart. 

Zeg niet dat het beter is je 'rug niet te buigen' als je zoveel klachten hebt, die leren dat buigen slecht is voor je rug...  Althans dat is wat patiënten horen.
Probeer aan te geven welke mogelijkheden er nog meer zijn, want die zijn er zeker.
Je BENT niet scheef, je bekken STAAT niet uit het lood wat zomaar even recht gezet kan worden..enzovoort.
Waar ik mij het meeste aan stoor is dat er een generatie is van middelbare leeftijd die ooit van de Mensendieck hebben geleerd(dit gebeurt wellicht nog steeds) hun bekken te moeten kantelen(achterover dus met ingetrokken buik, aangespannen billen en hamstrings die dan op langere termijn verkorten enz) omdat er rug klachten waren of iets dergelijks of dat hun houding NIET GOED WAS... en je niet met HOLLE rug mocht staan... Zullen we vragen aan Moeder Natuur of ze een andere vorm aan onze onderrug opbouw geeft?
Deze mensen moet ik nu àfleren dit patroon te doorbreken zodat zij met minder hinder, het liefst zònder weer verder kunnen.

De fysio heeft expertise om het gevoel van 'scheef staan' te verhelpen. Want we zien mensen ook echt letterlijk scheef staan. Vraag ook eerst wat de patiënten nog wel kunnen want dat is een mooie ingang.

Wij kunnen aanleren een andere positie aan te nemen, door middel van oefeningen, verandering van spierspanning, houdingsveranderingen via video feedback en foto feedback. Huiswerkoefeningen op video meegeven die ze zelf uitvoeren op de video zodat ze niet op internet gaan zoeken naar filmpjes, maar een eigen filmpje hebben met voor hen de juiste uitvoering en instructies. Alleen dat wat voor die patiënt van toepassing is. Er is namelijk niet 1 oefenrecept voor iedereen gelijk.

Neem dus nooit de klacht uit handen van je patiënt. Maar leer de patiënt verantwoord, desnoods aangepast, bewegen tijdens klachten perioden en daarna. Zodat normaal bewegen zonder hinder terug kan komen en daardoor vertrouwen en de mogelijkheid aan sport of extra bewegen te kunnen doen, geen belemmering meer hoeft te zijn.Stof tot nadenken dus..
Ben je in meer stukjes van mij geïnteresseerd klik hier op de link: 
https://fysiosportcoach.blogspot.com/?m=1