zaterdag 17 december 2016

Weer of geen Weer?


Weer of geen Weer?

Tja, en toen was het Weer grijzig, miezerig en nog donker ook. Om dan naar buiten te gaan nodigt niet echt uit. “We gaan morgen wel..” We bestellen online en laten het bezorgen.
In onze wintermaanden zijn de Weersomstandigheden een extra hindernis om naar buiten te gaan, het Weer is vaak een dingetje. Ai, daar zaten we nou niet op te wachten, het is weer gaan miezeren. Dik aankleden, waterkoud, binnen lekker warm, laten we lekker binnen blijven bij gezellig kaarslicht of open haard.
Ergens heb ik gelezen dat we in rust ongeveer 100 Watt aan energie verbruiken, voornamelijk de hersenen en buikorganen. Als we onze spieren in beweging zetten is dat 10 keer zoveel. Bijkomend voordeel: er wordt ook warmte geproduceerd door middel van dat bewegen en daarom kunnen we ons al aangenamer gaan voelen.


(eigen foto)


Waarom maken we ons drukker over ons lichaamsgewicht in de wintermaanden, en dan vooral begin januari, dan op andere momenten in het jaar? Want daar gaat het vaak over, het lichaamsgewicht, niet over dat we ons druk maken over te weinig bewegen in die maanden. Het is een verkapte manier om aan te geven dat we te weinig bewegen, maar anders verwoord. We ervaren dat ons lichaam anders aanvoelt dan in de zomermaanden en ja, dat komt omdat we ‘te veel' eten in die wintertijd. Althans, dat zeggen we dan. Nee, denk ik. We bewegen echt minder dan in de andere jaargetijden. Meer tijd maken om te eten en gezellig te doen, gaat ten koste van de tijd om te blijven bewegen. Het is namelijk al snel donker en koud buiten.  
Ook ik ervaar dat het lastig is om erop uit te gaan. En dat een langere tijd binnen doorbrengen vaak leidt tot sneller iets te eten of te drinken te pakken en lekker gezellig te gaan doen. Tegenwoordig wordt het ons nog makkelijker gemaakt: we kunnen vrijwel alles online bestellen en laten bezorgen. We zijn dus minder buiten, omdat het kouder, natter en eerder donker is, maar ook omdat we het onszelf makkelijker willen maken. Het is goed dat we het voor onszelf gezellig maken en heel belangrijk voor ons geestelijk welzijn, maar wees je ook bewust van de Anderekant van het verhaal.
Hup in de benen voor of na een gezellige maaltijd!
Zorg voor goede kleding, muts, handschoenen, lekkere schoenen en gaan.
Dan zullen de veranderende lichamelijke gewaarwordingen ons minder dwars zitten tijdens deze ‘donkere’ dagen. Ik herken hierin een deel van de verklaring voor alle goede voornemens die we uitspreken of bedenken tijdens de jaarwisseling.
Mijn idee: Meer eten? Beweeg dan meer: een beetje langer of vaker kortere momenten!
Een prettig vervolg voor de komende dagen en tot Volgend Jaar!


Stof tot nadenken dus.. Ben je in meer stukjes van mij geïnteresseerd klik hier op de link: 
https://fysiosportcoach.blogspot.com/?m=1 


zaterdag 10 december 2016

De Ruimte Spieren


De Ruimte Spieren

Wellicht weten mensen nog hoe onze astronaut André Kuipers in 2011, na 5 maanden rond de aarde te hebben gevlogen, uit de ruimtecapsule getild werd. Kon niet op zijn benen staan en amper zijn armen optillen, zitten, alleen met goede ondersteuning. En dat terwijl hij, voordat hij op missie ging, zich de blubber had getraind onder streng regime. Waar was al dat resultaat van dat trainen gebleven? Zelfs ‘aan boord’ was een hometrainer, loopband en dergelijke. En toch kwam hij als een lappenpop uit die capsule. Hij heeft lange tijd nodig gehad om weer fit te worden.


(foto: wallpapers-achtergronden.blogspot.nl)


Het antwoord hierop is simpel: tijdens het bewegen in de ruimte is er amper weerstand aan de spieren, je bent immers gewichtloos en er is geen luchtweerstand. Dat maakt dat de spieren amper moeite hoeven te doen om bewegingen op gang te brengen. Het lichaam probeert altijd zuinig om te gaan met energie. Daarom zal de opgeslagen energie, die hij in het voorbereidend trainingsprogramma heeft gegenereerd, worden afgebroken, omdat deze niet gebruikt wordt. Hoe langer deze situatie zonder weerstand duurt, hoe meer spierafbraak er plaatsvindt. Dit noemen wij inactiviteitsatrofie met als gevolg functieverlies. De astronaut is wel actief in de ruimte, maar de Weerstand die hij moet overwinnen voor beweging is minimaal. De spier zal zich aanpassen aan zijn situatie.
Spieren passen zich dus aan aan de situatie waarin ze gevraagd worden te functioneren.
De zwaartekracht op aarde is de weerstand die wij moeten overwinnen om rechtop te kunnen staan en te kunnen lopen. Zolang wij blijven lopen en bewegen zal de spierkracht onderhouden blijven. Het wordt anders wanneer we ziek zijn. Dan liggen we wel eens een aantal dagen achtereen in bed of mogelijk in het ziekenhuis.
Ook wordt het anders als we dagen achtereen op een stoel zitten en/of ons alleen verplaatsen met de auto, de trein, de tram of de bus, en daartegenover zelf minder hoeven te bewegen.
Onze spieren hebben weerstand nodig om gezond te blijven.
Via wetenschappelijk onderzoek weten we dat een spier zich het meest gezond blijft gedragen als hij variërende wisselende weerstand prikkels krijgt.
Uit dat zelfde wetenschappelijk onderzoek weten we nu ook dat als we spieren isoleren en niet laten bewegen we na één een week tot 10%, en na twee weken tot 25%, krachtsverlies ‘oplopen’, spieratrofie kunnen oplopen. Lees het korte verslag via de onderstaande link van de Maastrichtse Universiteit.

Voor mensen op echt oudere leeftijd is inactiviteit funest voor hun spierconditie en gezondheid. Voor sportmensen eveneens, denk bijvoorbeeld aan een griep die langer dan vijf dagen duurt.
Tijdens mijn sportcarrière hielden wij vast aan de norm: 1 week ziek, 3 weken nodig om weer op het oude niveau te komen. Denk er maar eens over na. Een ieder is vast wel eens 1 dag echt ziek geweest, het duurde waarschijnlijk ongeveer 3 dagen voordat je er geen last meer van had..
De boodschap van dit stukje: geef je spieren dagelijks een portie extra bewegen met geringe weerstand. De norm die hiervoor gehanteerd wordt is 30 minuten.
Doe dit bovenop je normale inspanningen van werken en huishouden. Dat zal je conditie en fitheid ten goede komen. Neem de trap, omhoog, bijvoorbeeld twee treden tegelijk. Loop liever dan met de tram of de bus of ga fietsen.
Wanneer je moeite hebt om weer op gang te komen, moeite hebt met pijnvrij te bewegen dan zijn wij fysiotherapeuten ervoor om jullie op weg te helpen.


Stof tot nadenken dus..Ben je in meer stukjes van mij geïnteresseerd klik hier op de link: 

zaterdag 3 december 2016

Het Dijbeen


Het Dijbeen

We hebben allemaal wel eens spierpijnen gehad in onze dijbenen en dan, zeer waarschijnlijk, voornamelijk aan de voorzijde. Dit betreft de Musculus Quadriceps, dat is één spier met vier spierbuiken.
De oorzaak van spierpijn op deze plek is meestal makkelijk te benoemen door mijn patiënten.
De oorzaak van spierpijn aan de achterkant van het dijbeen, dit betreft de Hamstrings bestaande uit twee aparte spiergroepen, is niet altijd zo direct te benoemen. Tenzij we een voetballer 'Hamstring’ hebben.
In beide gevallen belemmert het tijdelijk het lopen, het gaan zitten, het opstaan, het traplopen, het fietsen en dergelijke. Eigenlijk alle dingen waarbij we onze knieën moeten buigen en strekken.
Ik heb ooit van een leraar begrepen dat je je Musculus Quadriceps eigenlijk kan missen om te staan en te lopen. Ik wist niet wat ik hoorde. Hij doceerde dat de Hamstrings verantwoordelijk waren voor het strekken van de knie.
Uiteindelijk leerde ik dat dit in zekere zin ook waar is. We zijn heel makkelijk in het omzeilen van het goed gebruik maken van de Musculus Quadriceps en dat kan verschillende oorzaken hebben.
Ventrale (voorzijde) kniepijn ontstaat, doordat bij pijn de Musculus Quadriceps in kracht afneemt en de Hamstrings het deels overnemen. Het strekken van de knie gaat over in het naar achteren trekken van de knie door de Hamstrings.
Eveneens verlies je, bij pijn en aangepast bewegen, functie en flexibiliteit. Men ervaart dan continu pijn bij bewegen.
Kan dit komen door:
  • een gestoorde functie?
  • pijn die de functie verstoort?
  • gestoorde functie die de pijn onderhoudt?

Dit zijn vragen die bij mij opkomen als een patiënt voor mij zit met deze klacht. Door goed te vragen, kijken naar het bewegen en mee te denken met de patiënt, kun je makkelijk antwoord krijgen op bovenstaande vragen.
Feit blijft, dat als er klachten aan het kniegewricht zijn, de dijbeenspieren anders met elkaar gaan samenwerken. Een samenwerking die op langere termijn negatieve gevolgen kan hebben.
De dijbeenspieren zijn een onderdeel van een bewegingsketen, zoals ook de onderbeenspieren. Later zal ik daar meer over schrijven, omdat ik er van overtuigd ben dat je eerst de ingrediënten moet kennen om ze daarna met elkaar te laten samenwerken. Als dit in de juiste verhouding gebeurt, kan bewegen zonder belemmering plaatsvinden. Er zijn vele eenvoudige Musculus Quadriceps oefeningen op het internet te vinden. Bijvoorbeeld door vlak voor het gaan zitten op een stoel of op de bank, even te blijven 'hangen', zonder jezelf vast te houden en dan langzaam te gaan zitten.

Stof tot nadenken dus..Ben je in meer stukjes van mij geïnteresseerd klik hier op de link: 
https://fysiosportcoach.blogspot.com/?m=1