zaterdag 9 januari 2021

Wat heb ik de afgelopen 4 jaar zien veranderen?


Wat heb ik de afgelopen 4 jaar zien veranderen?


De afgelopen 4 jaar heb ik geprobeerd bewegen meer onder de aandacht te brengen. Nu, 4 jaar later, staat er op ieder platform wat ook maar enigszins met gezondheid te maken heeft, dat bewegen het belangrijkste ingrediënt is voor een fysiek en mentaal gezond leven. 

Aan het begin van elk jaar is iedereen voornemens de dingen in het leven anders te gaan doen. Als deze veranderingen enigszins aansluiten bij wat je al deed, is het reëel dat je aan de goede voornemens kunt voldoen. Anders is het gedoemd te mislukken. Een fysiek en mentaal gezond leven is een levenswijze. We zijn uiteraard in staat onze levenswijze of levensfilosofie, hoe je het ook wil noemen, aan te passen, maar alleen als het bij ons past en anders niet. Een kleinere maat broek past over 6 maanden nog steeds niet. Onze eigen maat daarentegen zit wel lekkerder na 6 maanden. Dit lukt dus alleen met aanpassingen binnen je eigen structuur.

Ik ben mij ervan bewust dat er echt uitzonderingen zijn, dat vind ik bewonderenswaardig en moedig ik aan. 


Hier heb ik het eigenlijk over diegenen die aan het begin van elk jaar weer zeggen dat ze willen afvallen, zich te zwaar vinden en vinden dat ze teveel gegeten hebben de afgelopen maanden.. en daar voornamelijk de 'schuldvraag' leggen. Dit is het soortbenoemde een Jo Jo effect.

Wat heb ik nu zien veranderen? Niet veel, er zijn niet meer mensen meer gaan bewegen. Ze zijn anders gaan bewegen, en met name het afgelopen jaar, simpelweg omdat hun woon-werk bewegend verkeer is afgenomen of volledig tot stilstand is gekomen. Alleen dat besef is er nog niet helemaal. Men geeft aan veel meer te zijn gaan wandelen, maar vergeten dus dat er iets anders is weggevallen. Ik ben vooral bezig dit goed uit te leggen en onder woorden te brengen zodat dit besef ook doordringt. Als binnen de toekomst het vanuit huis werken de nieuwe norm is, zal je moeten kijken naar meer alternatieven van bewegen en binnen het thuiswerken evenveel uren te maken als dat je op kantoor zou werken. De overgebleven tijd kun je dan besteden aan daadwerkelijk extra bewegen. In essentie gaat het dus om een verandering in gedrag wat je langer kunt volhouden dan een dieet van 3 maanden om tot een gezond fysiek en mentaal leven te komen.

Lees deze nog eens van 2 jaar(oktober 2017) geleden: "nu bewegen geen noodzaak meer is"

 https://fysiosportcoach.blogspot.com/2017/10/nu-bewegen-geen-noodzaak-meer-is.html

En deze uit de Volkskrant van 8 januari 2020:

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/waarom-het-zo-moeilijk-vechten-is-tegen-het-jojo-effect-en-hoe-blijvend-afvallen-misschien-toch-lukt~bf9613ed/Stof tot nadenken dus..