zaterdag 3 december 2016

Het Dijbeen

We hebben allemaal wel eens spierpijnen gehad in onze dijbenen en dan, zeer waarschijnlijk, voornamelijk aan de voorzijde. Dit betreft de Musculus Quadriceps, dat is één spier met vier spierbuiken.
De oorzaak van spierpijn op deze plek is meestal makkelijk te benoemen door mijn patiënten.
De oorzaak van spierpijn aan de achterkant van het dijbeen, dit betreft de Hamstrings bestaande uit twee aparte spiergroepen, is niet altijd zo direct te benoemen. Tenzij we een voetballer 'Hamstring’ hebben.
In beide gevallen belemmert het tijdelijk het lopen, het gaan zitten, het opstaan, het traplopen, het fietsen en dergelijke. Eigenlijk alle dingen waarbij we onze knieën moeten buigen en strekken.
Ik heb ooit van een leraar begrepen dat je je Musculus Quadriceps eigenlijk kan missen om te staan en te lopen. Ik wist niet wat ik hoorde. Hij doceerde dat de Hamstrings verantwoordelijk waren voor het strekken van de knie.
Uiteindelijk leerde ik dat dit in zekere zin ook waar is. We zijn heel makkelijk in het omzeilen van het goed gebruik maken van de Musculus Quadriceps en dat kan verschillende oorzaken hebben.
Ventrale (voorzijde) kniepijn ontstaat, doordat bij pijn de Musculus Quadriceps in kracht afneemt en de Hamstrings het deels overnemen. Het strekken van de knie gaat over in het naar achteren trekken van de knie door de Hamstrings.
Eveneens verlies je, bij pijn en aangepast bewegen, functie en flexibiliteit. Men ervaart dan continu pijn bij bewegen.
Kan dit komen door:
  • een gestoorde functie?
  • pijn die de functie verstoort?
  • gestoorde functie die de pijn onderhoudt?

Dit zijn vragen die bij mij opkomen als een patiënt voor mij zit met deze klacht. Door goed te vragen, kijken naar het bewegen en mee te denken met de patiënt, kun je makkelijk antwoord krijgen op bovenstaande vragen.
Feit blijft, dat als er klachten aan het kniegewricht zijn, de dijbeenspieren anders met elkaar gaan samenwerken. Een samenwerking die op langere termijn negatieve gevolgen kan hebben.
De dijbeenspieren zijn een onderdeel van een bewegingsketen, zoals ook de onderbeenspieren. Later zal ik daar meer over schrijven, omdat ik er van overtuigd ben dat je eerst de ingrediënten moet kennen om ze daarna met elkaar te laten samenwerken. Als dit in de juiste verhouding gebeurt, kan bewegen zonder belemmering plaatsvinden. Er zijn vele eenvoudige Musculus Quadriceps oefeningen op het internet te vinden. Bijvoorbeeld door vlak voor het gaan zitten op een stoel of op de bank, even te blijven 'hangen', zonder jezelf vast te houden en dan langzaam te gaan zitten.

Stof tot nadenken dus..Ben je in meer stukjes van mij geïnteresseerd klik hier op de link: 
https://fysiosportcoach.blogspot.com/?m=1


Geen opmerkingen: